Anthaxia (Melanthaxia) godeti Laporte & Gory, 1839