Anthaxia (Anthaxia) fulgurans Schrank, 1789


Anthaxia (Anthaxia) fulgurans 
Schrank, 1789 

Biologie:

1 - 2 letý vývoj ve větvičkách ovocných stromů a dřínu (Cornus). Imaga od května do konce července na různých květech.

Výskyt:

  • Srbsko, Karlštejn 25. 5. 2001
    hojně na květech žebříčků a růží
  • Svatý Jan pod Skalou 1. 6. 2012
    hojně na bílých květech, larvy pod kůrou jabloně

Poznámky:

Nejčasti jsem nalézal larvy v suchých větvích planých jabloní (Malus) a dřínu (Cornus). Imaga pak poměrně hojně, nejčastěji na bílých květech žebříčků a šípků.
Velikost: 4,0 - 7,0 mm

Brouci v přírodě

Z dalších živných rostlin je uváděna: třešeň (Prunus avium), švestka (Prunus domestica), trnka (Prunus spinosa)

DALŠÍ DRUH