Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857


Agrilus olivicolor
  Kiesenwetter, 1857 

Biologie:

2 letý vývoj ve slabých větvičkách až středně silných větvích lísky (Corylus) a habru (Carpinus). Imaga naletují na listy živné rostliny v květnu a červnu.

Výskyt:

  • Praha - Hostivař  20. 3. 2016
    10 imag vypěstováno z lísky (Corylus)
  • Praha- Malešice  28. 3. 2016
    3 imaga vypěstována z lísky (Corylus

Poznámky:

Tento drobný druh se vyskutuje hojně v parcích a lesích s porostem habru (Carpinus), ale především lísky (Corylus).
Velikost: 4,0 - 5,5 mm


Typická lokalita
Požerek

Z dalších živných rostlin je uváděn: Acer (javor), Castanea (kaštanovník jedlý), Prunus (slivoň, třešeň), Fagus (buk), Ulmus (jilm) Quercus (dub) a Salix (vrba).

DALŠÍ DRUH