Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857


Agrilus obscuricollis 
Kiesenwetter, 1857 

Biologie:

1 letý vývoj v nejtenčích, vrcholových větvičkách dubů (Quercus). Imaga naletují na listy živné rostliny v květnu a červnu.

Výskyt:

  • Praha - Zbraslav  7. 5. 1998
    1 imago vypěstováno z larvy
  • Praha - Zbraslav  25. 4. 1998
    5 imag vypěstováno z larev
  • Praha - Klánovice  10.3.2016
    1 imago vypěstováno z větvičky dubu (Quercus )

Poznámky:

Larvy tohoto druhu jsem často nacházel společně s larvami druhu Agrilus litura Kiesw.
Velikost: 3,5 - 5,0 mm

Typická lokalita

Z dalších živných rostlin je uváděn: Acer (javor), Betula (bříza), Carpinus (habr), Corylus (líska), Castanea (kaštanovník jedlý), Ficus (fíkovník), Prunus (slivoň, třešeň), Pyrus (hrušeň) a Tilia (lípa).

DALŠÍ DRUH