Agrilus litura Kiesenwetter, 1857


Agrilus litura 
Kiesenwetter, 1857 

Biologie:

1 - 2 letý vývoj v slabých, osluněných větvičkách dubů (Quercus). Imaga naletují na listy v červnu a červenci.

Výskyt:

  • Praha - Zbraslav 25. 4. 1999
    30 imag vypěstováno z dubu
  • Praha - Zbraslav 2. 5. 1999
    8 imag vypěstováno z dubu
  • Praha - Zbraslav 4. 5. 2000
    7 imag vypěstováno z dubu

Poznámky:

Larvy tohoto druhu se vyvíjí v živých větvičkách dubů. Nejčastěji jsem nacházel larvy ve větvičkách přízemních, kořenových výmladků dubů, které rostou na skalních stepích v Praze Zbraslavi v PR Šance. Často společně s Agrilus obscuricollis Kiesenw.
Velikost: 5,0 - 7,0 mm

Typická lokalita 

DALŠÍ DRUH